Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Ważne informacje

Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Centralna Informacja Urzędu tel.:  800 300 300

Biuro Obsługi Interesantów
Tel.: +(48 91) 42 24 876, +(48 91) 42 30 232


Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26
70-030 Szczecin
Tel.: +(48 91) 482 42 81
Fax: +(48 91) 482 52 08


ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, Rejon Energetyczny Szczecin
ul. Derdowskiego 2
70-952 Szczecin
Tel.: +(48 91) 425 22 00
Fax: +(48 91) 483 36 58

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Szczecinie
ul Maksymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin
Tel.: centrala +(48 91) 422 12 61
Fax: +(48 91) 422 12 58

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Św. Jacka Odrowąża 1
71-420 Szczecin
Tel.: +(48 91) 22 35 30
Fax: +(48 91) 42 45 184

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Kuśnierska 14A
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14A
Tel.: +(48 91) 433 70 66, +(49 91) 433 70 82
Faks: +(48 91) 433 70 66

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin
Centrala: tel.: +(48 91) 4 808 800

Krajowa Informacja Podatkowa
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
Infolinia: z tel. stacjonarnych.: 801 055 055, z tel. kom.: (22) 330 03 30

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Tel.: +(48 91) 42 25 058, +(48 91) 42 22 750


Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Tel.: +(48 91) 42 32 741, +(48 91) 42 45 528


Biuro Geodety Miasta
Tel.: +(48 91) 42 31 292, +(48 91) 42 45 524


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin,
Tel.: +(48 91) 81 44 200
Fax: +(48 91) 81 44 222


X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
Informacja tel.: +(48 91) 43 22 404, +(48 91) 43 22 405, +(48 91) 43 22 406


XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Kr. Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy):
Tel.: +(48 91) 42 10 260


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin
Tel.: +(48 91) 432 53 00


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Tel.: +(48 91) 48 59 500, +(48 91) 48 59 501
Fax: +(091) 48 59 509